Żaki

Żaki to kolejny etapu kariery dla dzieci w wieku 7-8 lat, zawodnicy mają nabyć obszerną zręczność z piłką – najlepiej ucząc się jak radzić sobie na boisku poprzez małe gry. Podczas nich przyswajają ogólne umiejętności techniczne. Dalej także pracują nad rozwojem koordynacji i motoryki. 

Grupę rocznik 2010 prowadzą trenerzy

Karol Przeworski tel. 793 736 375

Marcin Siekierka tel. 517 418 720

Grupę rocznik 2009 prowadzą trenerzy

Daniel Flejszman tel. 721 329 160

Dawid Ciok tel. 539 906 520

 

Harmonogram zajęć dla danych grup jest podany i aktualizowany w dziale  Dla Rodziców.