Żaki

Żaki to kolejny etapu kariery dla dzieci w wieku 7-8 lat, zawodnicy mają nabyć obszerną zręczność z piłką – najlepiej ucząc się jak radzić sobie na boisku poprzez małe gry. Podczas nich przyswajają ogólne umiejętności techniczne. Dalej także pracują nad rozwojem koordynacji i motoryki. 

Grupę rocznik 2011 prowadzi trener

Karol Przeworski tel. 793 736 375

Grupę rocznik 2010 prowadzą trenerzy

Maciej Pieczonka tel. 506 211 756

Bartosz Piksa tel. 605 474 693

 

Harmonogram zajęć dla danych grup jest podany i aktualizowany w dziale  Dla Rodziców.