Dla Rodziców

Trening bramkarski

Prowadzący: Maciej Pieczonka tel.506 211 756.

Dla zawodników CKS PIAST zajęcia bramkarskie – GRATIS!!!

Koszt treningu dla zawodników z poza klubu : 15 zł za 1 trening (75 min.)

Płatne na główny rachunek bankowy towarzystwa:

Raiffeissen Bank S.A : 78 1750 0012 0000 0000 3396 6838
W tytule przelewu należy podać:

Imię i Nazwisko zawodnika
Trening bramkarski (miesiąc) 

Zapraszamy!!

Informacja o płatnościach dla członków CKS Piast:

Roczna składka członkowska wynosi 60 zł która pokrywa (cele statutowe Cieszyńskiego Klubu Sportowego Piast z polisą ubezpieczeniową NNW włącznie) – płatna do końca sierpnia każdego roku.
Wpłata na rachunek bankowy towarzystwa:

Raiffeissen Bank S.A : 16 1750 0012 0000 0000 4002 5022
W tytule przelewu należy podać

Imię i Nazwisko zawodnika oraz rocznik

Składka miesięczna za treningi wynosi:
Grupy przedszkolne „Piłkarski Start” – 80 zł
Pozostałe grupy – 60 zł
Zniżka za treningi w przypadku rodzeństwa wynosi 25% na każde dziecko czyli:
2 dzieci w starszych grupach – 45 zł za dziecko
2 dzieci Piłkarski Start – 60 zł za dziecko
1 dziecko Piłkarski Start – 60 zł + 2 dziecko starsza grupa – 45 zł

Każda grupa-rocznik posiada indywidualne subkonto dla wpłat za treningi za dany miesiąc które powinny być opłacane najpóźniej do 10-go dnia danego miesiąca

W tytule przelewu należy podać
Imię i Nazwisko zawodnika
Wpłata za trening (miesiąc)

19 1750 0012 0000 0000 4002 5162 Grupa naborowa START
03 1750 0012 0000 0000 3396 6927 Piłkarski START
61 1750 0012 0000 0000 3396 7047 Rocznik 2002
38 1750 0012 0000 0000 4002 5014 Rocznik 2003
50 1750 0012 0000 0000 3396 6954 Rocznik 2004
41 1750 0012 0000 0000 4002 5348 Rocznik 2005
48 1750 0012 0000 0000 3396 7087 Rocznik 2006
44 1750 0012 0000 0000 4002 5294 Rocznik 2007
06 1750 0012 0000 0000 3396 6873 Rocznik 2008
10 1750 0012 0000 0000 4002 5324 Rocznik 2009
13 1750 0012 0000 0000 4002 5367 Rocznik 2010
54 1750 0012 0000 0000 4002 5308 Rocznik 2011
63 1750 0012 0000 0000 4002 5049 Rocznik 2012
16 1750 0012 0000 0000 4002 5022 UBEZPIECZENIE / SKŁADKA CZŁONKOWSKA
54 1750 0012 0000 0000 3630 1187 Wpłaty za OBOZY
63 1750 0012 0000 0000 4002 5146 Turnieje – wpłaty wpisowe
98 1750 0012 0000 0000 3630 1268 Wpłaty za SPRZĘT

Prosimy o prawidłowe opisywanie wpłat (Kto i czego dotyczy wpłata) oraz przelew na odpowiednie subkonta

Oczywiście w razie trudnej sytuacji finansowej i niemożności opłacania składek prosimy o powiadomienie zarząd CKS PIAST lub ewentualnie trenera danej grupy, towarzystwo ma wtedy możliwość dofinansować dziecko i umożliwić mu rozwój oraz trenowanie w CKS PIAST.