Zarząd i KRS

STOWARZYSZENIE 

CIESZYŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST

Ul. Rynek 16, 43-400 Cieszyn

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym : 01.07.2016

Numer KRS: 0000626494

 

ZARZĄD:

Ireneusz Jeleń – prezes zarządu

Jan Strządała – wiceprezes zarządu

Wojciech Piszczek – wiceprezes zarządu

Wojciech Kajstura – członek zarządu

Marek Sekuła – członek zarządu –  rezygnacja

Dariusz Salachna – członek zarządu

Tomasz Nowak – członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Estera Marczyk

Roman Musioł

Ewa Machałowska

 

CIESZYŃSKI KLUB SPORTOWY PIAST WPISANY JEST TAKŻE DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ