Walne zebranie sprawozdawcze za 2017r.

Zarząd CKS PIAST ma przyjemność zaprosić Państwa na zwyczajne walne zebranie sprawozdawcze.

Termin: 27 kwietnia 2018r. godz. 17:00

Miejsce:  Salka konferencyjna spółdzielni mieszkaniowej „Cieszynianka”

 Ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, 43-400 Cieszyn

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Wybór Komisji Mandatowej „Wyborczej”
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie bilansu finansowego za 2017r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017r.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017r.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
  8. Dyskusja – (sprawy bieżące, wnioski zebranych)
  9. Wnioski i uchwały po przeprowadzonej dyskusji.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *